Tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 17 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 77,2 KB
 • Lượt tải: 29.846
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi có đối tượng được tính là người phụ thuộc thì sẽ phải khai rõ trong mẫu đăng ký của người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Người nộp thuế muốn được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 16/ĐK-TNCN. Hiện nay, nếu mức thu nhập của cá nhân dưới 9 triệu/tháng thì sẽ không phải làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, còn nếu có mức thu nhập cao hơn 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh với mức của 1 người phụ thuộc là 3,6 triệu/tháng.

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Đối tượng nào là người phụ thuộc?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng nào thì được tính từ tháng đó.

2. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

4. Các cá nhân khác: Anh, chị, em, cháu (ruột) của đối tượng nộp thuế; Ông, bà (nội, ngoại); Cô, dì, cậu, chú và bác (ruột) của đối tượng nộp thuế. Và người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật... là người trong, hoặc ngoài độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật, nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định.

 • Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 
  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 • Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký người phụ thuộc để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính