Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Giới thiệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ....... KOREA TẠI HÀ NỘI
Số:……/2011/ ......KOREA INC
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày.......tháng.....năm.....

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

 

Doanh nghiệp, tổ chức: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ...........KOREA INC TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ:......................................

Điện thoại:...............................

Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ................................

Cơ quan cấp: Sở Công thương – UBND thành phố Hà Nội Ngày cấp: 13/04/2011

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): đại diện cho................. KOREA INC Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cấp giấy phép lao động cho Ông (bà): KIM CHULHA Quốc tịch: Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: ........................

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương - Đại học DaeGuKeimyung.

Chức danh công việc: Trưởng Văn Phòng Đại diện K2 KOREA INC tại Hà Nội

Thời gian làm việc từ ngày: ……/07/2011 đến ngày: ……./07/2014

Lý do ông (bà): ....................... làm việc tại Việt Nam: Trực tiếp Quản lý, điều hành hoạt động của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ............KOREA INC TẠI HÀ NỘI.

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh