Mẫu giấy bán, cho tặng xe Thủ tục cho tặng xe

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 34 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 71,7 KB
  • Lượt tải: 47.086
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Nếu bạn cần sang tên đổi chủ cho chiếc xe của mình hoặc được bạn bè, người thân tặng một chiếc xe thì chắc chắn không thể thiếu mẫu Giấy ban, cho, tặng xe được chúng tôi giới thiệu sau đây để hoàn thành thủ tục sang tên đổi chủ của phương tiện.

Thủ tục bán, cho, tặng xe:

CỘNG HOÀ XàHỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE

Tên chủ xe:.......................................................................................................................................

Nơi  thường trú:.................................................................................................................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................................

Có chiếc xe Nhãn hiệu:.......................................................................................................................

Số loại, Loại xe, Màu sơn:...................................................................................................................

Số máy, Số khung:..............................................................................................................................

Đăng ký tại, Biển số đăng ký:...............................................................................................................

Nay bán, cho, tặng xe này cho:.............................................................................................................

Nơi thường trú:....................................................................................................................................

Số điện thoại:.......................................................................................................................................

Đã giao xe và các giấy tờ gồm:..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị Công an sang tên:....................................................................................................................

Làm thủ tục:.........................................................................................................................................

                                                                                                 ……………, ngày…..tháng….năm…….

                  Chứng nhận của UBND Phường, Xã                                   Chủ bán, cho, tặng

                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

                                              Nếu xe cơ quan thì phải ghi rõ chức danh người ký và đóng dấu

 

DÁN BẢN CHÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

Số khung

Số máy

   
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy bán, cho tặng xe để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính