Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Đề nghị tạm ứng mẫu số 03 - TT

Giới thiệu

Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 - TT

Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 - TT là mẫu chứng từ kế toán được ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Các bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị tạm ứng và điền đầy đủ thông tin cần thiết trong mẫu phiếu.

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 -TT

Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 - TT
Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung cụ thể của Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03-TT được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu kĩ nội dung:

Đơn vị.............................

Bộ phận..........................
 

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

Số: .....................

Kính gửi: .......................................................................................................................................

Tên tôi là:……………………............………….......…….………………………………..…….......................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:………………………………………(Viết bằng chữ)…………..............................

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………...............................

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị tạm ứng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán