Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Biểu mẫu dành cho sinh viên

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu để đăng ký xe máy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe dành cho sinh viên.

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC.........HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ....................................................

ĐẠI HỌC...................... HÀ NỘI

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) ..............................................................................................................................................

Ngày sinh:……......……./…...........……../…........…….Giới tính: Nam / Nữ

CMND số:............................... ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp:..........................................................

Hiện là sinh viên năm lớp ................................................... Khoa: ..........................................................

Khóa học...................................................... hệ đào tạo ........................................................................

Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................................................để làm thủ tục đăng ký xe......................

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ...................để sinh viên:.......................hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm 20 ....

T.L HIỆU TRƯỞNG

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giao thông vận tải