Mẫu giấy mời họp phụ huynh Thư mời họp phụ huynh học sinh

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 10 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 62 KB
  • Lượt tải: 13.682
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh là mẫu văn bản được giáo viên phụ trách gửi tới phụ huynh học sinh với các thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian họp để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh trong năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh thường dùng trong dịp đầu năm, giữa năm và cuối năm học, mời bạn đọc tham khảo Mẫu giấy mời chi tiết dưới đây.

Mẫu giấy mời

Giấy mời tham gia giảng dạy

Giấy mời phỏng vấn

Giấy mời luật sư

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ………………………………………………........................................................

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:……….......................................................

Đúng vào lúc …...........................................................................……. ngày …..... tháng …..... năm 20......

Đến tại văn phòng Trường ……………........................................................................................……………

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………….........................................

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                            ………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy mời họp phụ huynh để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Giáo dục - Đào tạo