Mẫu giấy mời họp phụ huynh Thư mời họp phụ huynh học sinh đầu năm, giữa năm, cuối năm

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh là mẫu thư mời họp được sử dụng khi giáo viên chủ nhiệm muốn họp phụ huynh đầu năm học để phổ biến chương trình dạy học hoặc cuối năm học để tổng kết năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cũng được dùng đối với các học sinh cá biệt, có học lực và ý thức kém để mời cha mẹ đến và giáo viên có thể trình bày vấn đề của các em, từ đó phụ huynh sẽ nắm rõ tình hình học tập của con mình.

Mẫu giấy mời

Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm

 Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Giấy mời họp phụ huynh là mẫu văn bản được giáo viên phụ trách gửi tới phụ huynh học sinh với các thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian họp để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh trong năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh thường dùng trong dịp đầu năm, giữa năm và cuối năm học, mời bạn đọc tham khảo Mẫu giấy mời chi tiết dưới đây. Sau khi họp phụ huynh thường sẽ có mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm đi kèm nhằm ghi lại toàn bộ thông tin cuộc họp để lưu lại và gửi đến phụ huynh học sinh năm rõ về kế hoạch học tập, các khoản thu chi đầu năm....

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu giấy mời họp phụ huynh dưới đây nhé!

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………………………….........................................................

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:……….........................................................

Đúng vào lúc …...........................................................................… …. ngày …..... tháng …..... năm ..............

Đến tại văn phòng Trường ……………........................................................................................………….......

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………........................................

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy mời họp phụ huynh để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo