Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn Đơn xin xác nhận hạnh kiểm

Giới thiệu

Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn ở địa phương

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm được sử dụng trong việc bạn muốn chứng minh, xác nhận hạnh kiểm cá nhân tại công an địa phương, có chấp nhận pháp luật hoặc có tiền án tiền sự ở địa phương hay không.... Khi cần xác nhận hạnh kiểm để làm hồ sơ đi làm hoặc học tập thì bạn cần phải làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại công an địa phương.

Đơn xin xác nhận công tác

Đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu giấy xác nhận lương

Giấy xác nhận thu nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi: Công an Phường (Xã ) : …………………………………….

        Quận (Huyện) :…………................................................

Tôi đứng tên dưới đây là:.................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................Dân tộc:....................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu:.......................................................................................................................

Cấp ngày:..........................................................Tại:........................................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương...............................

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ...............................................................

                                                                                            Ngày........... tháng..........năm 200......

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo