Hóa đơn bán hàng Hóa đơn lẻ dùng trong các cửa hàng

Giới thiệu

Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ

Mẫu Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ thường được sử dụng ở các cửa hàng lẻ, shop bán nhỏ và không do Bộ tài chính phát hành. Hóa đơn bán hàng lẻ này được sử dụng trực tiếp giữa người bán và mua hàng khi thanh toán. Mời các bạn tải mẫu hóa đơn bán hàng lẻ này về máy để phục vụ công việc kinh doanh của mình.

TÊN CỬA HÀNG

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Địa chỉ:.............................
ĐT:...................................
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

 

Tên khách hàng:..........................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Mẫu hóa đơn bán hàng

Thành tiền:...................................................................................................................................

Ngày ......... tháng ......... năm 20.........

KHÁCH HÀNG                                                                      NGƯỜI BÁN HÀNG

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hóa đơn bán hàng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán