Hóa đơn bán hàng Hóa đơn lẻ dùng trong các cửa hàng

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 14 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 53 KB
  • Lượt tải: 55.345
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng XLS

Giới thiệu

Mẫu Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ được dùng trong các cửa hàng nhỏ, shop bán lẻ không do Bộ tài chính phát hành, có giá trị sử dụng giữa người bán và người mua hàng được giới thiệu sau đây sẽ hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh bán lẻ.

Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ

TÊN CỬA HÀNG

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Địa chỉ:.............................
ĐT:...................................
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

 

Tên khách hàng:..........................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Mẫu hóa đơn bán hàng

Thành tiền:...................................................................................................................................

Ngày ......... tháng ......... năm 20.........

KHÁCH HÀNG                                                                      NGƯỜI BÁN HÀNG

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hóa đơn bán hàng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán