Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng Hợp đồng cho mượn nhà

Giới thiệu

Sau khi 2 bên đồng ý thỏa thuận về việc cho mượn nhà ở để làm văn phòng, bạn cần thực hiện việc thỏa thuận đó bằng mẫu Hợp đồng cho mượn nhà làm văn phòng với đầy đủ các điều khoản cũng như trách nhiệm của hai bên sau khi ký kết hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ……...............…

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…….............................................……., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :........................................................................... Sinh năm :............................................

CMND số :................................................................................................................................

Bà :............................................................................. Sinh năm :............................................

CMND số :................................................................................................................................

Thường trú :..............................................................................................................................

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền………............................…..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận số:................................... ngày …….................… do UBND …........................ cấp; Trước bạ ngày ……............................……

BÊN MƯỢN: (Bên B)................................................................................................................

Văn phòng đại diện ...............................................................................................................….

Đại diện bởi :.............................................................................................................................

Bà : .............................................................................Sinh năm :.............................................

CMND số :.................................................................................................................................

Thường trú :...............................................................................................................................

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: …….............., có thực trạng theo Giấy chứng nhận…...........…./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:.......................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

- Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý