Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi ban hành theo Thông tư 200

Giới thiệu

Mẫu phiếu chi - Mẫu số 02 - TT

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

Ngoài mẫu phiếu chi, bạn đọc có thể tham khảo thêm các mẫu chứng từ kế toán khác như: Mẫu phiếu thu, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho được chúng tôi giới thiệu dưới đây:

Phiếu thu

Cách viết phiếu chi

Mẫu phiếu chi số 02 - TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Mẫu phiếu chi
Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi theo Thông tư 200

Nội dung cụ thể của Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được trình bày cụ thể và chi tiết dưới đây:

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC
ngày24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .........................
Số: ...................................
Nợ: ...................................
Có: ...................................

Họ và tên người nộp tiền:.......................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Lý do nộp:.............................................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):.......................................................

Kèm theo:...........................................................................................Chứng từ gốc.

         
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ..................................................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Cách viết phiếu chi

  • Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
  • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
  • Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
  • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
  • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phiếu chi để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán