Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

Giới thiệu

 PHÒNG ...........
TỈNH (THÀNH PHỐ)...............

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

 PHIẾU HẸN

Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:......... nộp.

Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......

Số điện thoại: …………..……………..................................................

Về việc:…………………...............……………………………...........

Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số......… tỉnh/thành phố …...... vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phiếu hẹn trả kết quả để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính