Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên Quy chế trả lương cho nhân viên

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc ban hành quy chế thanh toán tiền lương và thu nhập cho công nhân viên trong doanh nghiệp được ban lãnh đạo Công ty, doanh nghiệp ban hành áp dụng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

 

- Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty ……………………………………………………
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/- Quy chế tiền lương và thu nhập

2/- Quy định chế độ công tác phí

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….

Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ Quyết định thi hành./.

QUY CHẾ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV
CÔNG TY ………………….

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho tất cả công nhân viên ( viết tắt là CNV ) đang làm việc tại Cty….

II. Nguyên tắc phân phối:

1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.

2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định

3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm, năng suất chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị và cá nhân người lao động.

4. Khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực, khả năng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.

III. Nâng bậc lương và hạ bậc lương:

1. Việc thay đổi bậc lương nhân viên được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Thay đổi mức lương do thay đổi cấp bậc vị trí công việc.

- Thay đổi mức lương do được nâng lương định kỳ hay đặc cách.

- Thay đổi mức lương do vi phạm kỷ luật.

- Công ty thay đổi thang bậc lương.

2. Nâng lương định kỳ:

- Tất cả CNV trong Công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 02 năm một lần.

- Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:

+ Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.

+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.

+ Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tính và quyền lợi của Công ty.

3. Nâng lương đặc cách:

- Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.

- Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý