Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định Biểu mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định 48

Giới thiệu

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC là biên bản kế toán mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn để các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm biên bản giao nhận tài sản cố định, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Nội dung cơ bản của mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định:

Đơn vị:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01–TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ......tháng .....năm......

Số: ...................................

Nợ: ..................................

Có: ...................................

- Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ............... tháng ............... năm ............... của .......................

 về việc bàn giao TSCĐ..........................................................................................................

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ....................................... Đại diện bên giao.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ....................................... Đại diện bên nhận.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ ................................... Đại diện...................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..............................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT


Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)


Năm sản xuất


Năm đưa vào sử dụng


Công suất
(diện tích thiết kế)


Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử
... Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
  Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán