Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu số S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Giới thiệu

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán là mẫu sổ được dùng phổ biến trong các nghiệp vụ liên quan tới kế toán. Dưới đây VnDoc.com xin giới thiệu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu số S13-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Mẫu số S05b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Cách ghi sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ theo Thông tư 200

Mẫu số S31-DN

 Mẫu số S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Nội dung chi tiết của Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) như sau:

Mẫu số S13-DNN ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S13-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:.......................

Đối tượng: ....................

Loại tiền: VNĐ

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Đơn vị:........................
Địa chỉ:.......................
 Mẫu số S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

Mẫu số S31-DN

- Sổ này có ..... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: .................

Ngày .... tháng .... năm ....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán