Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S13-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:.......................

Đối tượng: ....................

Loại tiền: VNĐ

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán