Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Giới thiệu

 Mẫu MTB-3

 Tên doanh nghiệp:..............

Số:...…....

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________

….ngày….tháng…..năm….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số:...................... Do:........................

Cấp ngày:.....................

Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ):...........................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................

Điện thoại: ..........................Fax:..........................

Email: ..........................Website:..........................

Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:..........................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:..........................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh