Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT Mẫu đăng ký thuế thu nhập cá nhân số 05-DK-TCT

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký thuế áp dụng cho cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và Mẫu theo Thông tư 80/2012/TT-BTC. Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc.

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu 08 - MST

Tờ khai thuế giá trị gia tăng 01-GTGT

Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu số 05-TT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 05-ĐK-TCT:

Mẫu tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai đăng ký thuế - Mẫu 05-ĐK-TCT

Nội dung chi tiết của Tờ khai đăng ký thuế được trình bày cụ thể dưới đây mời các bạn tham khảo và nghiên cứu:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: 

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

[02]. Ngày tháng năm sinh:  Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

                                         ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT      Nữ  Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

[04]. Quốc tịch:..............................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

hoặc số hộ chiếu                    Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

 [05.1]. Ngày cấp:                   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

                                             ngày    tháng       năm

 [05.2]. Nơi cấp: ..............................................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...............................................................................................

[06.2]. Xã, phường: ..........................................................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: .........................................................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……...............................................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ...............................................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .............................................................................................

[07.2]. Xã, phường: .......................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: ......................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................  [09]. Email: …..........................................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ..................................................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………......................................…………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

........…, ngày ....... tháng …... năm …...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 05-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC có nội dung tương tự với mẫu ban hành theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Mẫu 05-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký thuế
Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân sử dụng

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán