Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT - Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất

Giới thiệu

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT - Mẫu TK1-TS

Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT thì sử dụng biểu mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016

Tờ khai căn cước công dân

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Nội dung Mẫu TK1-TS

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ................................................................

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ...................................................................

[02]. Số định danh: ........................................................................................

[03]. Ngày tháng năm sinh: ................................ [04]. Giới tính: .................

[05]. Quốc tịch: .............................................................................................

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) ...........................

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) .......................................

[06.3]. Tỉnh (thành phố) ...............................................................................

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ...........................................................

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:....................

[08.2]. Xã (phường, thị trấn) .................... [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ..................................................................... [08.4].Tỉnh (thành phố) ...................................

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .................................

[09.2]. Xã (phường, thị trấn) ...................... [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ............................................................. [09.4] .Tỉnh (thành phố) .............................................

[10]. Mức tiền đóng: ...................[11]. Phương thức đóng: .........................................................

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ..................................

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ................................................................

[14]. Tài liệu kèm theo: ..............................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
......., ngày .... tháng .... năm ....
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT - Mẫu TK1-TS để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính