Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 26 👨 )
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 89 KB
 • Lượt tải: 32.143
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân được VnDoc cập nhật theo Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN (Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP), đúng biểu mẫu văn bản quy định của Nhà nước về giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất và được mọi người sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Tờ khai đăng ký kết hôn

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN
TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi:............................................................................

Họ và tên người khai:..................................................................................................................

Dân tộc:........................................... Quốc tịch:...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.............................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................. Giới tính:...................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:......................................... Quốc tịch:.............................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú (1):..........................................................................................................

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại:............................................................................................................

từ ngày..........tháng...........năm................., đến ngày..........tháng..........năm...................(2)

Tình trạng hôn nhân (3)...............................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (4):......................................

........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:..................,ngày ........tháng.........năm.......

                       Người khai
                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn

Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Đối tượng giải quyết: Cá nhân.

1. Mục đích, thời hạn sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào việc đăng ký kết hôn hoặc vào các mục đích khác.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 06 tháng kể từ ngày xác nhận.

2. Thẩm quyền giải quyết

2.1. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú trong nước, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

2.2. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở trong nước thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú trước khi xuất cảnh, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Thành phần hồ sơ:

3.1. Giấy tờ phải nộp: Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khai.

3.2. Giấy tờ phải xuất trình: Trích lục bản án hoặc Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết).

3.3. Thời hạn giải quyết: Cấp trong ngày. Trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết là không quá 05 ngày làm việc.

Thông tin lưu ý

 • Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn đều có giá trị chứng minh về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn; khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ chỉ cần nộp một trong hai loại giấy tờ trên.
 • Nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi rõ: đương sự hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại..., hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai); đối với người đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ điều đó (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại... đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án ly hôn số ... ngày... tháng ... năm.... của Tòa án nhân dân ..., hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai).
 • Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình