Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 23 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 97 KB
  • Lượt tải: 19.483
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân được cập nhật mới nhất và được mọi người sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN
TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi:............................................................................

Họ và tên người khai:..................................................................................................................

Dân tộc:........................................... Quốc tịch:...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.............................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................. Giới tính:...................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:......................................... Quốc tịch:.............................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú (1):..........................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại:............................................................................................................

từ ngày..........tháng...........năm................., đến ngày..........tháng..........năm...................(2)

Tình trạng hôn nhân (3)...............................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (4):......................................

........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:..................,ngày ........tháng.........năm.......

                       Người khai
                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Đối tượng giải quyết: Cá nhân.

1. Mục đích, thời hạn sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào việc đăng ký kết hôn hoặc vào các mục đích khác.
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 06 tháng kể từ ngày xác nhận.

2. Thẩm quyền giải quyết

2.1. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú trong nước, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

2.2. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở trong nước thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú trước khi xuất cảnh, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Thành phần hồ sơ:

3.1. Giấy tờ phải nộp: Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khai.

3.2. Giấy tờ phải xuất trình: Trích lục bản án hoặc Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết).

3.3. Thời hạn giải quyết: Cấp trong ngày. Trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết là không quá 05 ngày làm việc.

Thông tin lưu ý

Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hôn nhân - Gia đình