Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 của tỉnh Phú Yên

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 63 KB
 • Lượt tải: 82
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 của tỉnh Phú Yên.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

---------

Số: 61/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Phú Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch 2013 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện khó khăn, việc duy trì được mức tăng trưởng GDP trên 10% là sự cố gắng lớn của tất cả các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế và nhân dân trong toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể so năm trước. Các cơ sở công nghiệp có nhiều cố gắng duy trì và phát triển sản xuất. Sản xuất nông - lâm – thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhưng năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng về giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được thực hiện chặt chẽ. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đều có tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững; tai nạn giao thông được kiềm chế. Quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng đạt thấp so năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy được tập trung chỉ đạo khắc phục, nhưng nhìn chung tiến độ của nhiều công trình còn chậm so với kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động đạt thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người lao động, người làm công ăn lương, người nghèo, nông dân, ngư dân còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; tệ nạn ma túy có xu hướng gia tăng…

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND để xem.

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 49 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 260

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội: Về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 2351/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 94 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011
 • Phát hành: UBND TP Hồ Chí Minh
 • Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 103 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 170 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV Bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết

Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Công văn 8877/2012/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 32 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Quyết định 59/2012/QĐ-TTg Quyết định 59/2012/QĐ-TTg Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2013 - 2020

Quyết định 59/2012/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Quyết định 45/QĐ-UBND Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 45/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thông báo 420/2012/TB-VPCP Thông báo 420/2012/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo

Thông báo 420/2012/TB-VPCP
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Thông báo 420/2012/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 35 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Văn hóa Xã hội