Phiếu đăng ký đi công tác

Giới thiệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI CÔNG TÁC

Họ và tên nhân viên                :

Chức vụ, Bộ phận công tác    :

I. Nội dung đi công tác          :

Khu vực công tác                    :

Thời gian công tác                  :

Các Công việc chính               :

………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung

Chi phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phương tiện di chuyển

 

 

 

Chi phí lưu trú 

 

 

 

Tiền ăn và sinh hoạt phí

 

 

 

Dự trù chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ …)

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

III/ Chi tiết chuyến đi công tác

STT

Ngày

XÁC NHẬN CỦA NƠI ĐẾN

Ngày đi

Ngày về

Ký & Đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ……/………./………..

Người đề nghị

Trưởng Bộ phận

Giám Đốc

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phiếu đăng ký đi công tác để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự