Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động được ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:....QĐ-LĐTBXH ngày.... tháng.... năm.…

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ:.......
TÊN DOANH NGHIỆP:....

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:....QĐ-LĐTBXH ngày.... tháng.... năm ….)

1. Tên doanh nghiệp: ………………………….………………………….…………………….…….

2. Loại hình doanh nghiệp: …………………………....………….. Năm thành lập:……………...

3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):………………………………………………....

Số Điện thoại:…………………………………….……………… Fax:………………………….......

4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu……………………………………………...……………

5. Tổ chức Công đoàn:

Đã thành lập /Chưa thành lập:..........................

Năm thành lập:…………………………………….………………………….………………………..

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Các loại báo cáo định kỳ.

1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.2. Báo cáo định kỳ về công tác Bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.3. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

2. Lao động:

2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra:……………………………………………

Trong đó: - Lao động nữ:……………………………………………….…………………. người

- Lao động chưa thành niên: ……………………………………………….……....……. người

- Lao động là người cao tuổi: ……………………………………………….……....……. người

- Lao động là người tàn tật: ……………………………………………….……......……. người

- Lao động là người nước ngoài: người

Trong đó: + Thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động:………….. người

+ Đã được cấp giấy phép lao động: người

- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm………………………………………………….............. người

- Lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:………. người

2.2. Số lao động phải giao kết HĐLĐ:………. người

- Số lao động đã ký kết HĐLĐ:………. người , chia ra:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn:………………….........

+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 12 tháng đến 36 tháng:……………...

+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng:……………...

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 3 tháng:………

- Số lao động chưa ký HĐLĐ:…………..người, lý do:……………

- Số lao động đã được cấp sổ lao động:……………. người

2.3. Thời gian thử việc:

- Quá 60 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên: [ ]

- Quá 30 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ: [ ]

- Quá 6 ngày đối với lao động khác: [ ]

      Chủ tịch Công đoàn                                                                      Chủ doanh nghiệp hoặc cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động để xem.

Quyết định điều động cán bộ Quyết định điều động cán bộ

Quyết định điều động cán bộ
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định điều động cán bộ
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 49,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.092

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 29,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 835

Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới

Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức
 • Phát hành: VnDoc.com
 • VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên chính thức tại doanh nghiệp sau thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 115,2 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.827

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.408

Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 47,5 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.879

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt phỏng vấn xin việc sau khi phải rất khó khăn để đạt được kết quả tốt trong các bài test đầu vào của doanh nghiệp, vậy hãy tự mình tìm hiểu những câu hỏi và tình huống mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho các ứng viên.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 78 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.776

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 19 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 637

Thông báo không trúng tuyển dụng Thông báo không trúng tuyển dụng

Thông báo không trúng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thông báo không trúng tuyển
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 14 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 477

Thông báo trúng tuyển dụng Thông báo trúng tuyển dụng

Thông báo trúng tuyển dụng
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thông báo trúng tuyển
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 13,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.217

Thư mời làm bài kiểm tra Thư mời làm bài kiểm tra Biểu mẫu tuyển dụng nhân sự

Thư mời làm bài kiểm tra
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Thư mời làm bài kiểm tra
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 13 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216
Xem thêm Việc làm - Nhân sự