Tài chính doanh nghiệp

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 12 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 51.689
  • Lượt tải: 38.160
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PPT và XLS

Giới thiệu

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp, bài tập về TCDN thực hiện trên EXCEL.

Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chương 2. Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng

Chương 3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4. Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

Chương 5. Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và cơ cấu vốn của DN

Chương 6. Quản trị vốn cố định

Chương 7. Quản trị vốn lưu động

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tài chính doanh nghiệp để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Kinh tế - Xã hội