Thông báo 1327/TB-BNN-VP Phương án điều chỉnh tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên

Giới thiệu

Thông báo 1327/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về phương án điều chỉnh tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1327/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TẠI HƯNG YÊN

Ngày 04/3/2013 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về phương án điều chỉnh quy mô đầu tư và xây dựng tiểu dự án “Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên”. Thành phần tham dự gồm: Cục Quản lý xây dựng công trình; Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO); Trường Đại học thủy lợi (chủ đầu tư) và Tư vấn quốc tế.

Sau khi nghe đơn tư vấn thiết kế và chủ đầu tư báo cáo, ý kiến của các đơn vị tham dự cuộc hợp, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt, phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng của Trường. Bộ đồng ý về chủ trương triển khai thiết kế theo phương án kiến trúc điều chỉnh (phương án 2c), trong đó: tạm thời chưa đầu tư các hạng mục giảng đường lớn, thư viện phía trước các khối nhà của khu giảng đường để phân kỳ đầu tư vào giai đoạn sau. Điều chỉnh vị trí các công trình thuộc khu giảng đường cánh trái và cánh phải như sau: (i) Khu giảng đường bên phải chọn 3 khối nhà đầu tiên; (ii) Khu giảng đường bên trái: hoán đổi vị trí của 2 khối nhà hình chữ L ra phía cổng chính, thay vì bố trí như hiện tại. Trên cơ sở hoán đổi, chọn 5 khối nhà phía ngoài đưa vào thiết kế đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1.

2. Giao chủ đầu tư rà soát điều chỉnh lại công năng, nhiệm vụ thiết kế để thiết kế phù hợp và đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của dự án giai đoạn 1; tổ chức lập Đề cương, dự toán khảo sát địa chất bổ sung (nếu cần) trình Bộ làm cơ sở bổ sung hợp đồng và triển khai thực hiện theo quy định.

3. Giao Ban CPO đầu mối cùng chủ đầu tư, tư vấn quốc tế hoàn tất hồ sơ để xin ý kiến của nhà tài trợ ADB về việc điều chỉnh quy mô dự án.

4. Giao Cục Quản lý xây dựng công trình hướng dẫn chủ đầu tư trình tự các thủ tục pháp lý về việc điều chỉnh nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 Nơi nhận:
- TTr. Hoàng Văn Thắng;
- Cục QLXDCT;
- Các Vụ: HTQT, KH;
- Ban CPO;
- Trường ĐHTL;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Tải về Thông báo 1327/TB-BNN-VP để xem chi tiết nội dung.

Thông tư số 11/2011/TT-BXD Thông tư số 11/2011/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 11/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 11/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 42 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 07/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 100 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

Thông tư số 05/2011/TT-BXD Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Thông tư số 05/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 431 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 642

Thông tư số 04/2011/TT-BXD Thông tư số 04/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 04/2011/TT-BXD
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 04/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND
 • Phát hành: UBND TP Hồ Chí Minh
 • Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 82 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư số 02/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 716 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 209

Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng

Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 109 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường
 • Phát hành: UBND TP Hà Nội
 • Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 117 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Phát hành: Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 172 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.146
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở