Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2016 Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Giới thiệu

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn lại thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Là câu hỏi mà nhiều người đặt ra mà vẫn chưa biết hướng giải quyết. Hướng dẫn chi tiết cách hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ thủ ̣tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4 đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2016

1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

  • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
  • Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua doanh nghiệp trả thu nhập.
  • Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
  • Những cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

a. Đối với doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế, Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

  • Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45]
  • "Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT" hoặc chỉ tiêu [47]
  • "Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau" tại Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

c. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:

  • Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31]
  • "Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT" hoặc chỉ tiêu số [33]
  • "Số thuế bù trừ vào kỳ sau" tại Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2016 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán