Tờ khai đăng ký kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 4 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 86,1 KB
  • Lượt tải: 13.008
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn được sử dụng trước khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: ...............................................

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

Làm tại:............................ngày .........tháng........năm.......

Bên nam                                                                                 Bên nữ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký kết hôn để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình