Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu 08 - MST Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08

Giới thiệu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Tờ khai thuế giá trị gia tăng 01-GTGT

Thông tư hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế số 119/2014/TT-BTC

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị: ...................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)

 Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

12. Năm tài chính

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

15. Các loại thuế phải nộp

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại
liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

............

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

 

   

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ......

......, ngày ....... tháng ..... năm ........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn

Cách ghi tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Xin được hướng dẫn các bạn rõ hơn về cách ghi tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo Mẫu số 08-MST trên 

1. Cột (1). Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

2. Cột (2). Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

3. Cột (3). Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :

 • Chỉ tiêu 1. Tên chính thức
 • Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch
 • Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở;
 • Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế
 • Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập
 • Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu
 • Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính
 • Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
 • Chỉ tiêu 10. Tổng số lao động
 • Chỉ tiêu 11. Vốn điều lệ
 • Chỉ tiêu 12. Tài khoản Ngân hàng, kho bạc
 • Chỉ tiêu 13. Loại hình kinh tế
 • Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh
 • Chỉ tiêu 15. Năm tài chính
 • Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản
 • Chỉ tiêu 17. Thông tin chủ doanh nghiệp
 • Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp
 • Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan
 • Chỉ tiêu 20. Thông tin khác
 • Chỉ tiêu 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)

Ví dụ: Với chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận thông báo thuế và Mục II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế

Chỉ tiêu
(1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mới
(3)

I. Điều chỉnh thông tin

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

Số tài khoản: 01011122334455
Mở tại:............

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu 08 - MST để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán