Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Quy định điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 264 KB

Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con” Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con” Nới quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con?

Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con”
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Y tế đề xuất quy định các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con. Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh đến 2 con, quy định chính sách trong từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để thực hiện theo đúng quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 860 KB

Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ

Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 53/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 324 KB

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư liên tịch 29 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tương bảo trợ xã hội. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình và cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 233 KB

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Hướng dẫn mới về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021. Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 583 KB

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 01/01/2016 Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 01/01/2016 Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 01/01/2016
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều về luật bảo hiểm chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Trong đó, điều khoản về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng được điều chỉnh, BHXH một lần sẽ dành cho các đối tượng tham gia bảo hiểm sau 1 năm nghỉ việc không đóng bảo hiểm sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 78 KB

Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết về Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP bao gồm một số quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 441 KB

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định về chức danh, số lượng, chính sách với cán bộ xã

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung chi tiết Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mời các bạn tham khảo trong bài.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB
Có tất cả 290 tài liệu.