Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quản lý thông tin xuyên biên giới

Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Thông tư khẳng định, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 219 KB

Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định 2790/QĐ-BTC năm 2016 về áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 365 KB

Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư số 29/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 81 KB

Thông tư 269/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng Thông tư 269/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng Cấp phép dịch vụ an toàn thông tin mạng mất phí 8 triệu đồng/lần

Thông tư 269/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 269/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 301 KB

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông Gia hạn quy định về quản lý phí sử dụng kho số viễn thông

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 116 KB

Thông tư 268/2016/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông Thông tư 268/2016/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông Chế độ quản lý phí sử dụng mã, số viễn thông từ 01/01/2017

Thông tư 268/2016/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 309 KB

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 567 KB

Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện Lệ phí cấp phép nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 184/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB

Thông tư 305/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Thông tư 305/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Phí dịch vụ duy trì trạng thái chứng thư số từ 01/01/2017

Thông tư 305/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số và áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 290 KB

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C từ ngày 15/12/2016

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2016. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu siết chặt quản lý phôi chứng chỉ tin học và dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C từ ngày 15/12.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 266 KB
Có tất cả 147 tài liệu.