Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành ngày 01/7/2016. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 794 KB

Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tổn thất được loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm đầu tư xây dựng

Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 329/2016/TT-BTC ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 601 KB

Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế như: Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế,.... Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Mời các bạn cùng tải về để tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 644 KB

Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2017

Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài KD trò chơi điện tử có thưởng cho người NN: Vốn ĐL 200 tỷ đồng

Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 359 KB

Thông tư 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam Thông tư 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam

Thông tư 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 316 KB

Thông tư 299/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Thông tư 299/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Bỏ thu lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thông tư 299/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 299/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu và thuốc lá. Thông tư 299/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển Thời hạn xóa đăng ký tàu biển

Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 171/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký, xóa đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng mới, xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài đối với tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 655 KB

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam Bán đấu giá hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó, người nhận không thanh toán hết các khoản nợ và người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng cho người vận chuyển theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 336 KB

Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017 Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017 Ban hành khung giá phát điện năm 2017

Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Quyết định 5107/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2017 được Bộ Công Thương ban hành ngày 29/12/2016 và áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 279 KB
Có tất cả 591 tài liệu.