Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN
 • Phát hành: Sưu tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu danh sách 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định mới về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ...
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,4 MB

Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài KD trò chơi điện tử có thưởng cho người NN: Vốn ĐL 200 tỷ đồng

Nghị định 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 359 KB

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài Hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để áp dụng cho Doanh nghiệp của mình từ 1/1/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 316 KB

Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 489 KB

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,1 MB

Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kế toán từ ngày 01/01/2017

Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 600 KB

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Nghị định này quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Thông tư 182/2016/TT-BQP hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước Thông tư 182/2016/TT-BQP hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước Hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư 182/2016/TT-BQP hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 182/2016/TT-BQP hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 370 KB

Thông tư 215/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư 215/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2017

Thông tư 215/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 215/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 309 KB
Có tất cả 405 tài liệu.