Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân Không thu lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân lần đầu

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Theo đó, Thông tư 331/2016/TT-BTC bỏ quy định thu 30.000 đồng/thẻ khi cấp mới thẻ căn cước cho công dân từ đủ 16 tuổi tại Thông tư 256/2016/TT-BTC.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 319 KB

Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự Người có chuyên môn khi đi NVQS được ưu tiên vị trí công tác

Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 304 KB

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Hiến pháp nước CHXHCH Việt Nam năm 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
 • Phát hành: Quốc hội
 • Hiến pháp 2013 là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Mời các bạn tải Hiến pháp nước CHXHCH Việt Nam năm 2013 về tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 361 KB

Luật nghĩa vụ quân sự 2016 số 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ quân sự 2016 số 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ quân sự 2016 mới nhất

Luật nghĩa vụ quân sự 2016 số 78/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật nghĩa vụ quân sự 2016 số 78/2015/QH13 là luật nghĩa vụ quân sự hiện hành, mới nhất hiện nay. Luật nghĩa vụ quân sự 2016 được Quốc hội ban hành và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để nắm rõ về các thủ tục khám sức khỏe và tham gia nghĩa vụ đúng quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 372 KB

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015 số 92/2015/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình.... Bộ luật tố tụng DS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 Luật Trẻ em mới nhất 2016

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Trẻ em số 102/2016/QH13. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 mới nhất quy định rõ về: nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nội dung quản lý nhà nước về trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em,...
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 579 KB

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 Luật Báo chí mới nhất 2016

Luật Báo chí số 103/2016/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Báo chí số 103/2016/QH13 mới nhất quy định về: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí; chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; nội dung quản lý nhà nước về báo chí; các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác báo chí; quyền tự do báo chí của công dân; quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân;...
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 503 KB

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 2015

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2017, bao gồm 689 điều, có những nội dung nổi bật về chuyển đổi giới tính, Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự,.. chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2 MB

Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Cấm cán bộ, đảng viên “chè chén” xa hoa

Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
 • Phát hành: Bộ Chính trị
 • Cấm cán bộ, đảng viên “chè chén” xa hoa. Đây là nội dung nổi bật tại Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 217 KB

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án dân sự mới nhất 2016

Luật thi hành án số 64/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com giới thiệu cùng bạn đọc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án số Luật số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 364 KB
Có tất cả 104 tài liệu.