Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng quy định quản lý nhà ở xã hội Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng quy định quản lý nhà ở xã hội Lãi suất cho vay nhà ở xã hội năm 2017 là 5%

Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng quy định quản lý nhà ở xã hội
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định nhằm mục đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Quyết định 48/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 270 KB

Thông tư 40/2016/TT-NHNN về cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại Thông tư 40/2016/TT-NHNN về cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại Hướng dẫn hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa

Thông tư 40/2016/TT-NHNN về cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Sau Thông tư 01/2015/TT-NHNN về hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất thì vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 422 KB

Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Giá dịch vụ nhà chung cư tại Hà Nội tối đa 16.500 đồng/m2

Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Phát hành: Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2017 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo khung giá dịch vụ chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 285 KB

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại Điều kiện hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 02/2017/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 482 KB

Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân 5 tiêu chí xếp hạng Quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 42/2016/TT-NHNN Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Theo đó, tổng điểm xếp hạng là 100 điểm và được phân bổ cho 5 tiêu chí. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 384 KB

Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2017

Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 502 KB

Thông tư 38/2016/TT-NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay Thông tư 38/2016/TT-NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay Thay đổi cách tính lãi trong hoạt động của NHNN với TCTD

Thông tư 38/2016/TT-NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 38/2016/TT-NHNN hướng dẫn tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác sẽ có hiệu lực. Theo đó, điểm đáng chú ý nhất là trong các công thức hướng dẫn tính lãi tiền gửi và lãi tiền vay đều lấy mức lãi suất tỷ lệ % theo năm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Thông tư 320/2016/TT-BTC chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo Thông tư 320/2016/TT-BTC chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân

Thông tư 320/2016/TT-BTC chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 320/2016/TT-BTC về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông tư 320/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng nước ngoài

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,1 MB
Có tất cả 673 tài liệu.