Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại Điều kiện hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 02/2017/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 482 KB

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế Quy định quản lý chất thải y tế mới nhất

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định chi tiết Khoản 6, Khoản 7 Điều 49 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư 58 không điều chỉnh về quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng và chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 733 KB

Từ 1/2/2017, vứt rác trên vỉa hè có thể bị phạt 7 triệu đồng Từ 1/2/2017, vứt rác trên vỉa hè có thể bị phạt 7 triệu đồng Vứt rác trên vỉa hè bị phạt 7 triệu đồng

Từ 1/2/2017, vứt rác trên vỉa hè có thể bị phạt 7 triệu đồng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ 1-2-2017 đã tăng mức phạt lên gấp 10 đối với hành vi xả rác nơi công cộng. Cụ thể: Từ 2017, xả rác ra đường bị phạt 7 triệu đồng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 206 KB

Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017 Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017 Ban hành khung giá phát điện năm 2017

Quyết định 5107/QĐ-BCT năm 2016 khung giá phát điện năm 2017
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Quyết định 5107/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2017 được Bộ Công Thương ban hành ngày 29/12/2016 và áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 279 KB

Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được ban hành ngày 02/11/2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 332 KB

Thông tư 190/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Thông tư 190/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Thông tư 190/2016/TT-BTC về thu, nộp và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 190/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 372 KB

Quyết định 5106/QĐ-BCT năm 2016 biểu giá chi phí tránh được năm 2017 Quyết định 5106/QĐ-BCT năm 2016 biểu giá chi phí tránh được năm 2017 Biểu giá chi phí tránh được năm 2017

Quyết định 5106/QĐ-BCT năm 2016 biểu giá chi phí tránh được năm 2017
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Quyết định 5106/QĐ-BCT năm 2016 biểu giá chi phí tránh được năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Nội dung chi tiết của Quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 285 KB

Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Chính sách phát triển thủy sản 2017

Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, thực hiện chính sách phát triển thủy sản: Xét duyệt chặt chẽ, đúng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 275 KB

Thông tư 191/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Thông tư 191/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Quy định mức thu phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 2017

Thông tư 191/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 314 KB

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường số 19/2015/NĐ-CP bao gồm các quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường mới nhất do Chính phủ ban hành. Nghị định 19 có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 537 KB
Có tất cả 253 tài liệu.