Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính Áp dụng 62 biểu mẫu mới trong tố tụng hành chính từ 24/02/2017

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày 06/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 286 KB

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự Tập hợp các mẫu đơn mới dùng trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Trong đó, một số mẫu đơn phổ biến được nhiều người dân quan tâm như: Đơn khởi kiện: Mẫu số 23-DS; Đơn kháng cáo: Mẫu số 54-DS,... Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 294 KB

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
 • Phát hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 586 KB

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử Hướng dẫn cách gửi đơn khởi kiện qua mạng

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 393 KB

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015 số 92/2015/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình.... Bộ luật tố tụng DS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 Luật tố cáo mới nhất

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 được Quốc hội ban hành, có hiệu lực ngày 01/07/2012, dựa trên căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 356 KB

Thông tư 216/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Thông tư 216/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Thông tư 216/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 258 KB

Quyết định 810/QĐ-VKSTC Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quyết định 810/QĐ-VKSTC Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự và án hành chính

Quyết định 810/QĐ-VKSTC Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
 • Phát hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Quyết định 810/QĐ-VKSTC năm 2016 Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 606 KB

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án dân sự mới nhất 2016

Luật thi hành án số 64/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com giới thiệu cùng bạn đọc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án số Luật số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 364 KB

Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương ban hành ngày 13/12/2016. Theo đó, Thông tư sẽ thực hiện các hoạt động giám định tư pháp; hồ sơ giám định tư pháp; hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 445 KB
Có tất cả 98 tài liệu.