Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự 2015

Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2016, với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,5 MB

Công văn 5003/VKSTC-V14 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 Công văn 5003/VKSTC-V14 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 Các quy định có lợi cho người phạm tội tại BLHS 2015

Công văn 5003/VKSTC-V14 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015
 • Phát hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Công văn 5003/VKSTC-V14 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 để tạo sự thống nhất trong thực tiễn áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong tất cả các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 280 KB

Công văn 276/TANDTC-PC về áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 Công văn 276/TANDTC-PC về áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 Các quy định có lợi cho người phạm tội tại BLHS 2015

Công văn 276/TANDTC-PC về áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có hiệu lực ngày 13/9/2016. Theo đó sẽ quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới đối với người phạm tội của BLHS 2015. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB

Công văn 301/TANDTC-PC áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 Công văn 301/TANDTC-PC áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 Một số lưu ý khi áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội

Công văn 301/TANDTC-PC áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Công văn 301/TANDTC-PC áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 với mục tiêu xây dựng bền vững pháp luật Việt Nam và bảo đảm quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015 là có lợi cho người phạm tội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 330 KB

16 diện phạm nhân không được đặc xá năm 2016 16 diện phạm nhân không được đặc xá năm 2016 Những đối tượng không được đặc xá năm 2016

16 diện phạm nhân không được đặc xá năm 2016
 • Phát hành: Chủ tịch nước
 • Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù chung thân, tù có thời hạn, tính đến ngày 30/11. Theo Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 thì có hai nội dung là: Điều kiện được đề nghị đặc xá và 16 diện phạm nhân không được đặc xá năm 2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 222 KB

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 Những đối tượng được đặc xá năm 2016

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016
 • Phát hành: Trách nhiệm hình sự
 • Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành ngày 17/10/2016 với mục đích thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, tạo điều kiện và giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 262 KB

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 178 KB

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Luật quy định về phòng, chống tham nhũng năm 2005

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11
 • Phát hành: Thanh tra Chính phủ
 • Luật quy định về phòng, chống tham nhũng căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật quy định về phòng ngừa và chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết văn bản Luật chống tham nhũng tại đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 437 KB

Nghị định 47/2013/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc Nghị định 47/2013/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định 47/2013/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Với quy định mới này, việc tìm kiếm nguồn thuốc sẽ chủ động hơn, đồng thời tạo tính linh hoạt trong việc thực thi pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2013.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 297 KB

Công văn 2955/CSĐT năm 2016 giải quyết các vụ về ma túy Công văn 2955/CSĐT năm 2016 giải quyết các vụ về ma túy Quy định mới của pháp luật về tội phạm ma túy

Công văn 2955/CSĐT năm 2016 giải quyết các vụ về ma túy
 • Phát hành: Cơ quan Cảnh sát điều tra
 • Công văn 2955/CSĐT năm 2016 giải quyết các vụ về ma túy và các thủ tục xử lý nghiêm ngặt các vụ liên quan tới ma túy để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 356 KB
Có tất cả 48 tài liệu.