Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia Điều kiện hưởng thuế 0% với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư 28/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Thông tư 28/2016/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam Bán đấu giá hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó, người nhận không thanh toán hết các khoản nợ và người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng cho người vận chuyển theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 336 KB

Công văn 11933/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11933/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành Một số trường hợp nhập khẩu được miễn kiểm tra ATTP

Công văn 11933/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 • Phát hành: Tổng cục Hải quan
 • Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 11933/TCHQ-GSQL về việc thực hiện điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 256 KB

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối Áp dụng biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi mới

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan ban hành ngày 01/9/2016. Theo đó có thể thấy được sự thay đổi và mức quy định mới về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 394 KB

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quy định thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất nhập khẩu

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,6 MB

Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 398 KB

Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện Lệ phí cấp phép nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

Thông tư 184/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 184/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB

Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ năm 2017

Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, sáng 22/11. Theo đó, từ 1/2/2017 thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài ban hành kèm theo Nghị quyết 30/2016/QH14.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 196 KB

Thông tư 214/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Thông tư 214/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm

Thông tư 214/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 214/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 299 KB

Thông tư 260/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu Thông tư 260/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu Quy định mới về mức thu phí thẩm định văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu

Thông tư 260/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 260/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 294 KB
Có tất cả 445 tài liệu.