10 cú pháp nhắn tin tra cứu thông tin về BHXH, BHYT

1 227

Căn cứ Công văn 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 và Thông báo của BHXH Việt Nam thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp dịch vụ tin nhắn sẽ được thực hiện trong lĩnh vực tra cứu BHXH, BHYT sau đây.

1. Tra cứu thời gian tham gia BHXH

Cách 1: 

BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BHXH    gửi 8079 (Cưới phí 1.000 đồng/tin nhắn)

Ví dụ:

Soạn BH QT 0110129425 gửi 8079

Cách 2: 

TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>Mã số BHXH  gửi đến 8179 (Cưới phí 1.500 đồng/tin nhắn).

Ví dụ:

Soạn TC BHXH 0110129425  gửi đến 8179

2. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Cách 1:  

BH<dấu cách>THE<dấu cách>Mã thẻ BHYT     gửi 8079

Ví dụ:

Soạn BH THE HC4010110129425  gửi 8079

Cách 2:  

TC<dấu cách>BHYT<dấu cách>Mã thẻ BHYT  gửi đến 8179

Ví dụ:

Soạn TC BHYT HC4010110129425  gửi 8179

3. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ

Cách 1:  

BH<dấu cách>HS<dấu cách>Mã hồ sơ    gửi 8079

 Ví dụ:

Soạn BH HS 04486.G/2019/08708 gửi 8079

Cách 2:  

TC<dấu cách> HS<dấu cách>Mã hồ sơ      gửi 8179

Ví dụ:

Soạn TC HS 04486.G/2019/08708 gửi 8179

4. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm

Cách 1: 

BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ năm<dấu cách>Đến năm   gửi 8079

Ví dụ:

Soạn BH QT 0110129425 2017 2018 gửi 8079

Cách 2:  

TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm} gửi đến 8179.

Ví dụ:

Soạn TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179

5. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian

Cách 1:  

BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ tháng – năm<dấu cách>Đến tháng – năm            gửi 8079

Ví dụ: Soạn  BH QT 11012942 012017 022018 gửi 8079

Cách 2:  

TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm}    gửi đến 8179.

Ví dụ: Soạn  TC BHXH 11012942 012017 022018 gửi 8179

6. Phí dịch vụ khi nhắn tin SMS tra cứu thông tin BHYT đến các đầu số 8xxx, 6xxx:

-80xx: 500đ/sms

-84xx: 4.000đ/sms

-60xx: 500đ/sms

-64xx: 4.000đ/sms

-81xx: 1.000đ/sms

-85xx: 5.000đ/sms

-61xx: 1.000đ/sms

-65xx: 5.000đ/sms

-82xx: 2.000đ/sms

-86xx: 10.000đ/sms

-62xx: 2.000đ/sms

-66xx: 10.000đ/sms

-83xx: 3.000đ/sms

-87xx: 15.000đ/sms

-63xx: 3.000đ/sms

-67xx: 15.000đ/sms​

Lưu ý: Bạn không cần để ý tới số đầu tiên (8, 6) mà nên để ý từ số thứ 2:

– Nếu là 0: 500 VND

– Nếu là 1: 1000 VND

– Nếu là 2: 2000 VND

– Nếu là 3: 3000 VND

– Nếu là 4: 4000 VND

– Nếu là 5: 5000 VND

– Nếu là 6: 10.000 VND

– Nếu là 7: 15.000 VND

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 227
Bảo hiểm xã hội Xem thêm