10 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

17 7.691
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 3 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN TIẾNG ANH
Test 01
I. Khoanh tròn từ khác với ba t còn lại
1. One Book Eraser Map
2. Circle Star Wastebasket Diamond
3. Yellow Purple Ruler Orange
4. Desk Chair Globe Red
5. Crayon Board Fine Poster
6. Fine Green Great Ok
II. Gạch chân những chỗ sai rồi sửa lại
1. How is you? I’m fine
__________________________
2. What is you name?
_____________________
3. It is an pencil
_______________________-
4. How are your?
________________________
5. What are this?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
________________________
III. Viết câu bằng tiếng anh
1. Bạn tên là gì?:
2. Tôi tên Nam:
3. Bạn khỏe không?:
4. i bút chì:
5. Đây phải cục tẩy không?:
6. Đúng rồi:
7. Sai rồi. cái thước:
8. Đây quả địa cầu:
9. Đây phải cái ghế không?:
10. Ngồi xuống:
IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau
A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?
B: (2) .…………, Huong.
A: I’m (3).…………, thanks.
B: How are (4) ………………?
A: I’m fine, (5) ………………
V. Gạch bỏ một chữ cái sao cho thành từ có nghĩa
1. Penecil 2. Bokok 3. wehat 4. poester 5. chaair
6. ruiler 7. mape 8. mareker 9. deask 10. baug
11. creayon 12. boardo 13. eraseor 14. khello 15. thable
You How fine thanks Hi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
16. peno 17. wastesbasket 18. noame 19. galobe 20. yoeu
VI. Trả lời câu hỏi sau dựa vào từ gợi ý trong ngoặc
1. What’s your name? (Long)
………………………………………………………………
2. What’s this? ( a bag)
………………………………………………………………
3. Is this a book? (yes)
……………………………………………………………..
4. Is this a pencil? (No)
…………………………………………………………….
Test 02
I. Xếp các từ sau đây theo đúng cột chủ đề.
brown desk white chair cat eraser gray bird purple bag
Màu sắc
Đồ dùng học tập
Con vật
II- Điền từ thích hợp vào chỗ trống
my a this am your color an your how what you
1. ______________ is a desk.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới học kì 1 

Tài liệu 10 đề ôn thi môn Tiếng Anh lớp 3 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

Trên đây là toàn bộ 10 đề luyện thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh tham khảo thêm nhiều tài liệu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit trực tuyến, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
17 7.691
Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm