100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

44 14.232

100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam

100 câu đố vui về lịch sử Việt Nam dưới đây sẽ giúp các bạn học lịch sử Việt Nam qua các câu đố vui trí tuệ hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tổng hợp hơn 300 câu đố vui dân gian

120 câu đố vui có đáp án

Những câu đố vui dành cho thiếu nhi hay nhất có đáp án

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa?

3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông?

5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?

6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang?

7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?

8. Súng ai rền ở Vũ-Quang thuở nào?

9. Còn ai đổi mặc hoàng-bào?

10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?

12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?

13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?

14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?

15. Anh hùng đại thắng Đống-Đa?

16. Đông du khởi xướng, bôn ba những ngày?

17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?

18. Hồng-Sơn liệp hộ triều Tây ẩn mình?

19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?

20. Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ?

21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?

22. Hùng-Vương Quốc-tổ đền thờ ở đâu?

23. Đại vương bẻ gãy sừng trâu?

24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?

25. Giúp vua dựng nghiệp xưng hùng?

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
44 14.232
Học tập Xem thêm