100 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu

28 14.711

100 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu

Đến với 100 câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu, quý thầy cô và các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Liên Bang Nga

60 câu trắc nghiệm địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

100 câu trắc nghiệm Đại lý lớp 11: Hợp chủng quốc Hoa Kì

90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LIÊM MINH CHÂU ÂU

Câu 1. Một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là

A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Câu 2. Thời điểm được coi là năm ra đời của Liên minh Châu Âu là

A. Năm 1951.     B. Năm 1957.     C. Năm 1958.     D. Năm 1967

Câu 3. Cộng đồng châu Âu (EU) được thành lập trên cơ sở hợp nhất cộng đồng than và thép châu Âu, cộng đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm

A. 1951            B. 1957            C. 1958            D. 1967

Câu 4. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm

A. 1957              B. 1958                   C. 1967               D. 1993

Câu 5. Từ 6 nước thành viên ban đầu, đến đầu năm 2007 EU đã có số nước thành viên là

A. 15                  B. 21                      C. 27                    D. 29

Câu 6. Mục đích của EU là xây dựng, phát triển một khu vực

A. Tự do lưu thông hàng hóa và dịch vụ.
B. Tự do lưu thông con người và tiền vốn.
C. Hợp tác, liên kết về kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh, đối ngoại.
D. Các ý trên.

Câu 7. Ba trụ cột của EU theo hiệp hội MAXTRICH là

A. Cộng đồng châu Âu.
B. Chính sách đối ngoại và an ninh chung.
C. Hợp tác về tư pháp và nội vụ.
D. Các ý trên.

Câu 8. Dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là

A. Hoa Kỳ.              B. EU.
C. Nhật Bản.       D. ASEAN.

Câu 9. Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP năm 2004 của EU là

A. 7,0%              B. 12,2%                C. 25,6%             D. 26,5%

Câu 10. Năm 2004, tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới chiếm

A. 17,5%            B. 27,6%                C. 31,6%              D. 37,7%

Câu 11. Nhận xét đúng về tỉ trọng của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong xuất khẩu của thế giới vào năm 2004 là

A. Tương đương với Hoa Kỳ.
B. Tương đương với Nhật Bản.
C. Lớn hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.
D. Nhỏ hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.

Câu 12. Năm 2005, số dân của EU là

A. 459,7 triệu người.                        B. 495,7 triệu người.
C. 549,7 triệu người.                        D. 475,9 triệu người.

Câu 13. Nhận xét đúng về số dân của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2005 là

A. Bằng Nhật Bản.
B. Nhỏ hơn Hoa Kỳ.
C. Lớn hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.
D. Nhỏ hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.

Câu 14. Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2004 là

A. Lớn hơn Hoa Kỳ.
B. Lớn hơn Nhật Bản.
C. Lớn hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.
D. Nhỏ hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản cộng lại.

Câu 15. Năm 2004, so với toàn thế giới dân số của EU chiếm

A. 5,2%              B. 6,5%                   C. 7,1%              D. 7,5%

Câu 16. Năm 2004, ngành sản xuất ô tô của EU chiếm

A. 21% của thế giới.                         B. 23% của thế giới.
C. 26% của thế giới.                         D. 28% của thế giới.

Câu 17. Trong tổng GDP của thế giới vào năm 2004, tỉ trọng của EU chiếm

A. 21%               B. 25%                   C. 29%               D. 31%

Câu 18. Năm 2004, trong viện trợ phát triển thế giới, tỉ trọng của EU chiếm

A. 39%               B. 49%                   C. 59%                D. 69%

Câu 19. Năm 2004, trong tiêu thụ năng lượng của thế giới, EU chiếm

A. 19%                              B. 21%
C. 23%                             D. 25%

Câu 20. Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là

A. Hoa Kỳ.          B. Nhật Bản.                C. Canađa.            D. EU.

Câu 21. Các cơ quan đầu não của EU bao gồm

A. Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu.
B. Hội đồng bộ trưởng EU.
C. Ủy ban liên minh châu Âu.
D. Các ý trên.

Câu 22. Nhận xét đúng nhất về việc EU không tuân thủ đầy đủ các qui định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là

A. Trợ cấp cho hàng nông sản của các nước thành viên.
B. Hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng ''nhạy cảm'' như than, sắt.
C. Đặt mức phạt thế quan với các mặt hàng nhập khẩu có giá rẻ hơn so với giá ở nước xuất khẩu.
D. Các ý trên.

Câu 23. Nhận xét đúng nhất về tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu là

A. Con người, hàng hóa, cư trú.
B. Dịch vụ, hàng hóa, tiên vốn, con người.
C. Dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc.
D. Tiền vốn, con người, dịch vụ.

Câu 24. EU đã thiết lập một thị trường chung vào ngày 1 tháng 1 năm

A. 1990              B1992                    C. 1993               D. 1995

Câu 25. Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu bao gồm các nội dung

A. Tự do đi lại.
B. Tự do cư trú.
C. Tự do chọn nơi làm việc.
D. Các ý trên.

Câu 26. Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm

A. 1989              B. 1995                  C. 1997               D. 1999

Câu 27. Tính đến năm 2004, số nước thành viên của EU sử dụng dồng Ơ-rô làm đồng tiền chung là

A. 13 nước.          B. 15 nước.           C. 16 nước.           D. 17 nước.

Câu 28. Các nước sáng lập ra tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt là

A. Đức, Pháp, Anh.
B. Đức, Ý, Anh.
C. Pháp, Tây Ban Nha, Anh.
D. Anh, Pháp, Hà Lan.

Câu 29. Tổ hợp công nghiệp hàng không E-Bớt có trụ sở đặt ở

A. Li-vơ-pun (Anh).
B. Hăm-buốc (Đức).
C. Tu-lu-dơ (Pháp).
D. Boóc- đô (Pháp).

Câu 30. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-xơ được hoàn thành vào năm

A. 1990              B. 1994                  C. 1995                D. 1997

Đánh giá bài viết
28 14.711
Trắc nghiệm Địa lý 11 Xem thêm