100 Cụm động từ Tiếng Anh (PHRASAL VERBS) cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

12 20.110

Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia được VnDoc.com tổng hợp giúp các bạn nắm rõ các Phrase Verbs thường hay xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia để ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tốt hơn.

 1. Make up for: bù đắp, đền bù
 2. Make up with: giảng hòa
 3. Come up with: nảy ra , nghĩ ra
 4. Come across: tình cờ gặp = Run into
 5. Say against: chống đối
 6. Fall back on: dựa vào, trông cậy
 7. Carry out: thực hiện
 8. Carry on: tiếp tuc
 9. Bring about: đem lại, mang về
 10. Put up with: chịu đựng
 11. Stand in for: thay thế
 12. Keep in touch with sb: giữ liên lạc với ai >< lose in touch with sb
 13. Set up: thành lập
 14. Put up: dựng lên
 15. Make up: làm hòa, trang điểm, dựng chuyện
 16. Catch up with = keep pace with = keep up with: bắt kịp với
 17. Get on well with sb = get along with sb = be in good relationship with sb = be on good terms with sb: quan hệ tốt với ai
 18. Be on duty: đang làm nhiệm vụ
 19. Call on sb= visit sb: ghé thăm ai
 20. Look after = take care of: chăm sóc
 21. Turn up = show up: xuất hiện
 22. Turn into: hóa thành , chuyển thành
 23. Turn out: hóa ra, trở nên (phơi bày ...)
 24. Go along with: đồng ý
 25. Get by: đương đầu, xoay xở
 26. Get over: vượt qua
 27. Make out = take in = understand: hiểu
 28. Pick up: nhặt, đón, hiểu
 29. Look down on/upon sb: coi thường ai >< look up to sb
 30. Get st across to sb: làm ai đó hiểu or tin
 31. Try out = test: thử, kiểm tra
 32. Turn back: trả lại
 33. Put on: mặc vào
 34. Put off: hoãn
 35. Take off: cởi ra, cất cánh (máy bay)
 36. Go off: nổ(bom, súng) , ôi thiu (thức ăn) , kêu (đồng hồ .)
 37. Catch sight of: bắt gặp
 38. Make allowance for: chiếu cố, để mắt đến
 39. Put out: dập tắt
 40. Put aside: để dành, tiết kiệm = save up
 41. See sb off: tiễn ai
 42. See sb through: thấu hiểu ai
 43. Stand up for: hộ trợ
 44. Cut down on: cắt giảm
 45. Catch up on: làm cái mà bạn chưa có tgian để làm
 46. Get dressed up to: ăn diện
 47. Pull through: hồi phục (sau phẫu thuật)
 48. Come round: tỉnh lại, hồi phục (sau ốm)
 49. Come in for: phải chịu = be subjected to
 50. Get away from: tránh xa
 51. Go down with: mắc phải, nhiễm phải (bệnh)
 52. Go back on: nuốt lời
 53. Take sb back to: gợi nhớ cho ai điều gì
 54. Fall out: cãi nhau
 55. Bring up: nuôi nấng, dạy dỗ
 56. Tell apart: phân biệt
 57. Catch on: phổ biến
 58. Give up: từ bỏ
 59. Give off: bốc mùi, tỏa ra mùi
 60. Take in: lừa
 61. On account of = because of
 62. On behalf of: thay mặt ai
 63. Go over = check: kiểm tra
 64. Go on = carry on = keep on= come on: tiếp tục
 65. Take up: bắt đầu 1 sợ thích , chơi 1 môn thể thao nào đó
 66. Result in = lead to: gây ra
 67. Result from: là do nguyên nhân từ...
 68. Make room for: dọn chỗ cho...
 69. Make up one's mind: quyết định
 70. Call off = cancel: hủy
 71. Go by: đi qua, trôi qua
 72. Go up: tăng lên
 73. Break down: hỏng
 74. Break into: đột nhập
 75. Take after: giống = look like
 76. Let sb down: làm ai thất vọng
 77. Count on: tin tưởng, dựa vào = rely on = trust in
 78. Be fed up with: chán
 79. Be fond of = be interested in= be keen on: thích
 80. Break up: tan vỡ
 81. Breakthrough: đột phá
 82. Come forward with:
 83. Get over: vượt qua (bệnh tật)
 84. Come over: vượt qua (khó khăn)
 85. Take over: nắm quyền , thay thế
 86. Take on: tuyển người
 87. Go through: đi qua, hoàn thành (công việc)
 88. Get on: lên xe
 89. Get off: xuống xe
 90. Look into: điều tra
 91. Run out of: hết
 92. Get rid of: loại bỏ
 93. Make use of: tận dụng
 94. Out of the question = impossible: không thể
 95. Out of order: hỏng
 96. Out of date: quá hạn
 97. Out of work: thất nghiệp
 98. Out of the blue: bất ngờ
 99. Out of control: ngoài tầm kiểm soát >< under control
 100. Put down: đàn áp

Bạn tham khảo thêm các đề sau để ôn tập cho Kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tốt hơn:

Đánh giá bài viết
12 20.110

Video đang được xem nhiều

Thi THPT Quốc Gia Xem thêm