1000 bài tập C có lời giải

Bài tập lập trình C có lời giải

Bài tập C có lời giải - Với gần 1000 bài tập lập trình dành cho ngôn ngữ C/C++ cùng với đó là các đáp án lời giải nằm ở link liên kết tiêu đề các bài tập trong file word, bạn hoàn toàn tự tin chinh phục ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung bài tập lập trình C chi tiết

Mình xin liệt kê 30 bài tập lập trình C/C++ đầu tiên nằm trong cuốn tài liệu này.

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n

Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1

Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2

Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N

Bài 10: Tính T(x, n) = x^n

Bài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Bài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n

Bài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1

Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!

Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 23: Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n

Bài 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Bài 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài 26: Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Bài 27: Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài 28: Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó

Bài 29: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25

Bài 30: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không.

...............................................

Để xem chi tiết đề bài tập lập trình C cũng như gợi ý lời giải và lời giải chi tiết, mời các bạn sử dụng file Tải về trong bài và xem thêm các tài liệu bổ ích khác trên chuyên mục Tài liệu của VnDoc nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.602
Sắp xếp theo
    Phát triển Website Xem thêm