102 bí quyết thương mại điện tử - Ebook

World Wide Web (www) được hình thành từ những gì? Thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ? Tại sao Internet quan trọng đối với thương mại? Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử?

Đánh giá bài viết
4 8.639
Kinh tế - Xã hội Xem thêm