13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

467 531.159

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I dưới đây đã tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, ôn thi học kì I lớp 1 hiệu quả. 

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019:

PHÒNG GD&ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018- 2019

MÔN: TOÁN 1

(THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và tên học sinh: ……………………………………….. Lớp: …………………......

Điểm bằng số: …………… Điểm bằng chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………... Chữ kí:…………………………..

A. TRẮC NGHIỆM (5đ)

KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1 (0,5đ): Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất có một chữ số là:

A. 10         B. 9            C. 8            D. 7

Câu 2 (0,5đ): Dấu điền vào chỗ chấm của: 5 + 4….. 4 + 5 là:

A. >          B. <            C. =

Câu 3 (0,5đ): 9 – 4 + 3 =?

A. 8           B. 5            C. 6              D. 7

Câu 4 (1đ): Cho dãy số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 2           B. 4            C. 6              D. 5

Câu 5 (1đ): 9 -.... = 1

A. 10           B. 9            C. 8              D. 7

Câu 6 (1đ): Xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ):

Có: 7 cái kẹo

Ăn: 3 cái kẹo

Còn lại: …. cái kẹo?

A. 2             B. 3             C. 4              D. 5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính:

6 + 4 – 5 =

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

b. Đặt tính rồi tính

10 - 6

…………………

…………………

…………………

3 + 6

…………………

…………………

…………………

Câu 2: (2đ)

Có: 10 xe máy

Đã bán: 7 xe máy

Còn lại: ? xe máy

         

Câu 3 (1đ):

Đề thi Toán lớp 1 cuối kì 1

Hình vẽ bên có:

- Có………hình vuông

- Có………hình tam giác là: ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Câu 4 (1đ): Số?

Đề thi Toán lớp 1 cuối kì 1

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019:

A, TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

C

A

D

C

 

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

Câu 6: Mỗi phần a,b đúng cho 0,5 đ

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,25đ

Câu 2 (2 điểm): HS ghi được phép tính đúng

Câu 3 (1điểm):

  • Nêu đủ các điểm 3 hình vuông (0,25đ)
  • Đánh số và nêu đủ 6 hình tam giác, (0,5đ)
  • Nêu 5 hình tam giác (0,25đ)
  • Nêu 4 hình không cho điểm

Câu 4: 1 điểm: Mỗi ô điền đúng cho 0,25 đ

a, 6        0              b) 10           2

Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2010 - 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI

Bài 1: 

 Bài 2: Tính

1 + 2 + 1 =              3 + 1 + 1 =                  2 + 0 + 1 = 

Bài 3: Điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:

2 + 3 .......5              2 + 2........1 + 2                1 + 4 .......4 + 1 

2 + 2........5              2 + 1........1 + 2                5 + 0........2 + 3

Bài 4: Điền số vào chỗ trống 

1 + ........ = 1                 1 + .......... = 2

.........+ 3 = 3                 2 + .......... = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:


Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a)  4 + 5 = ……..                  4 + 3+ 2 =……..

  10 – 3 =………                 8 – 6 – 0 = …….

b)

Bài 3: (1 điểm) Điền số vào chỗ trống:

3 + ........ = 8;         9 - ......... = 6;           ......... + 4 = 8;          7 - ........... = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

Năm           hai          ba          ...........          .................

...........       ..............    ..............        7                6

Bài 5: (1,5 điểm) Điền dấu >, < =  vào chỗ trống:

a, 5 + 4 ....... 9;              6.........5

b, 8 - 3 ......... 3 + 5;        7 - 2 ........ 3 + 3

Bài 6: (1 điểm) 

Hình vẽ bên có:

- Có ............hình tam giác

- Có ............hình vuông 

Bài 7: Viết phép tính thích hợp 

a. Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …quả bóng?


b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

11 Đề thi học kì 1 lớp 1 còn lại được chúng tôi nén vào file tải. Mời các bạn tải miễn phí file đề thi học kì lớp 1 này về và giải nén, in và cho học sinh làm tại nhà.

Ngoài đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 mới nhất, có đáp án đầy đủ chi tiết và rõ ràng hai môn Văn và Toán, cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé. Chúc các em thi tốt.

Đánh giá bài viết
467 531.159
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm