13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Giới thiệu

Đề thi học kì i môn Toán lớp 1

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I năm 2010 - 2011 tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, ôn thi học kì I lớp 1 hiệu quả. Mời thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

14 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Phương Hưng năm học 2011 - 2012

Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2010 - 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI

Bài 1: 

 Bài 2: Tính

1 + 2 + 1 =                           3 + 1 + 1 =                                  2 + 0 + 1 = 

Bài 3: Điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:

2 + 3 .......5                           2 + 2........1 + 2                              1 + 4 .......4 + 1 

2 + 2........5                           2 + 1........1 + 2                              5 + 0........2 + 3

Bài 4: Điền số vào chỗ trống 

1 + ........ = 1                                 1 + .......... = 2

.........+ 3 = 3                                 2 + .......... = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:


Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a)  4 + 5 = ……..                                  4 + 3+ 2 =……..

    10 – 3 =………                                 8 – 6 – 0 = …….

b)

Bài 3: (1 điểm) Điền số vào chỗ trống:

3 + ........ = 8;                9 - ......... = 6;                    ......... + 4 = 8;                  7 - ........... = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

Năm                     hai                  ba                  ...........                   .................

...........             ..............       ..............               7                               6

Bài 5: (1,5 điểm) Điền dấu >, < =  vào chỗ trống:

a, 5 + 4 ....... 9;                           6.........5

b, 8 - 3 ......... 3 + 5;               7 - 2 ........ 3 + 3

Bài 6: (1 điểm) 

Hình vẽ bên có:

- Có ............hình tam giác

- Có ............hình vuông 

Bài 7: Viết phép tính thích hợp 

a. Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …quả bóng?


b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về 13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đề thi học kì 1 lớp 1