15 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ 1-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 7
Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính 3
6.
3
4
. 3
2
là:
A. 27
12
B. 3
12
C. 3
48
D. 3
0
Câu 2: Từ tỉ lệ thức
d
c
b
a
(
0,,, dcba
) ta có thể suy ra:
A.
a
c
b
d
B.
c
d
b
a
C.
b
d
c
a
D.
c
b
d
a
Câu 3: Nếu
4x
thì x bằng:
A.
2
B.
16
C. 2 D.16
Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Nếu
;a b b c
thì
a c
. B. Nếu a//b; b//c thì
a c
.
C. Nếu a//b; b//c thì a//c. D. Nếu
a b
; b//c thì a//c.
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):
4 18 20 11
)
15 19 19 15
b
1 8 8
1 1
7 11 15
)
7 7
0,875 1
11 15
c
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
1 4
)1 : 0,75
5 5
a x
2
2 4
b)3. 5
3 3
x
Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a = -16
Bài 4: (1 điểm) Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An,
Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn
đạt được là 75 bông hoa.
Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình
sau:
Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny
0 0
20 ; 110 .xMO yNO
Chứng tỏ
MO ON
.
Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTLN của: A = - |2,68 - 2x| - 5,9
------------------------Hết------------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
ĐỀ 2-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 7
Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính 3
6:
3
4
: 3
2
là:
A. 3
12
B. 3
8
C. 3 D. 1
Câu 2: Từ tỉ lệ thức
d
c
b
a
(
0,,, dcba
) ta có thể suy ra:
A.
a d
c b
B.
d b
c a
C.
b d
c a
D.
c
b
d
a
Câu 3: Nếu
9x
thì x bằng:
A.
3
B.
81
C. 3 D.81
Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu
;a b b c
thì...
A. a và c cắt nhau C. a và c song song với nhau
C. a và c trùng nhau D. a và c vuông góc với nhau.
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):
2 1 7
) .
3 3 8
a
3 2 20 11
)
17 13 17 13
b
5 5
1 1,25
12 23
)
11 11
2,2 275%
12 23
c
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
2 5 10
) 1
3 7 3
a x
2
1 3
b) : 2 0,4
10 4
x
Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết:
10
31
c
d
và d - c = -42
Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây.
Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt
tỉ lệ với 4; 5; 6.
Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:
Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb và
0 0
105 ; 15 .aEF bGF
Chứng tỏ
EF FG
.
Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|
------------------------Hết------------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
ĐỀ 3-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 7
Thời gian: 90 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.
Câu 1. Kết quả của phép tính
2
2
3
bằng
A.
2
3
B.
2
9
C.
4
9
D.
4
9
Câu 2. Cho
1
6 2
x
thì x bằng
A. 2
B.
3
C.
2
D.
3
Câu 3. Với
, , , ; ,a b c d Z b d o
kết luận nào sau đây là đúng ?
A.
a c a c
b d b d
B.
a c a c
b d d b
C.
a c a c
b d b d
D.
a c a c
b d b d
Câu 4. Cho đng thc
5.14 35.2=
ta lập được tỉ lệ thức
A.
5 14
.
35 2
=
B.
5 2
.
35 14
=
C.
35 2
.
5 14
=
D.
5 14
.
2 35
=
Câu 5. Nếu
3x
thì x bằng
A.9.
B. -9
C.3.
D.-3.
Câu 6. Làm tròn số
0, 345
đến chữ số thập phân thứ nhất
A.
0, 35.
B.
0.34.
C.
0, 3.
D.
0, 4.
Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A.
6
.
30
B.
9
.
7
C.
12
.
28
-
D.
7
.
12
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây,
BAH
CBE
là một cặp góc
A. bù nhau.
B. trong cùng phía.
C. so le trong.
D. đồng vị..
Câu 9. cho
/ /a b
c a
khi đó
A.
/ /b c
. B.
a/ /c
. C.
c b
. D.
a b
.
Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:
“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a....”
A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.
B. Có hai đường thẳng song song với a.
C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. Có vô số đường thẳng song song với a.
file word đề-đáp án Zalo: 0986686826

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

VnDoc giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán bao gồm 15 đề thi khác nhau, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình ra đề thi, cũng như cho các em học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 7 khác nhau. Mời các bạn tải về để xem đầy đủ trọn bộ cả 15 đề thi.

Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 lớp 7 do VnDoc tổng hợp và đăng tải bao gồm 15 đề thi đến từ các trường khác nhau và từ những năm khác nhau, sẽ là nguồn tài liệu phong phú và đa dạng để các thầy cô có thể tham khảo ra đề. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng có thể tham khảo để có sự làm quen và nắm bắt các đề thi thực tế, từ đó có thể biết các dạng bài thường xuất hiện trong các bài thi.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ 15 đề thi giữa kì 1 lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7.... để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
10 2.104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 7 Xem thêm