15 đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
15 đề Toán ôn lớp 2 lên lớp 3
ĐỀ 1
Bài 1: Viết số gồm:
a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….
b. 5chục 4 đơn vị:…………………………….
c. 3 chục 27 đơn vị:…………………………..
Bài 2: Chỉ ra số chục số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Bài 3: Em hãy viết tất cả các số hai chữ số tổng hai chữ số của nó:
a. Bằng 5:……………………………………………………………………………
b. Bằng 18:………………………………………………………………………….
c. Bằng 1:……………………………………………………………………………
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
…. .. +35 =71 40 +….. = 91 67 = ……+ 0
45 -… . =18 100 -….. =39 ……..-27 = 72
BàI 5: Tính nhanh:
a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b. 75 - 13 - 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2
………………………. ……………… ………………
……………………….. …………………… …………………..
………………………….. ………………….. ………………….
………........................... . ………………….. ……………………
Bài 6: Một bến xe 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu
bao nhiêu ôtô trên bến xe đó
Bài giải:
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
ĐỀ 2
Bài 1: T 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số 2 chữ số thể được. bao
nhiêu số như vậy?..................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm số 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn
13?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Tính
a. 5 x 8 - 11= ……………….. b. 3 x 6 : 3=…………………...
……………………………. ……………………………..
c. 40 : 4 : 5 = …………………. d.2 x 2 x 7=……………………
…………………………… ……………………………
e. 4 x 6 +16=……………….. g. 20 : 4 x 6=………………
……………………………. ……………………………..
Bài 4: Tìm x:
a. X - 192 = 301 b. 700 x = 404 c. x + 215 = 315
……………… …………………. ……………….
……………… ………………….. ……………….
………………. …………………. ………………..
Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp nh. Hỏi cần bao nhiêu cái bánh nướng
để đóng được 8 hộp bánh như thế?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Bài 6: Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh :
a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………
ĐỀ 3
Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S:
a. Số 306 đọc là:-Ba mươi sáu
-Ba trăm linh sáu
b. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số gồm 5trăm 5đơn vị viết là:
A. 5005 B. 550 C. 505 D. 005
Bài 2: Tìm x:
a. 9< x< 15 b. 48< x+1< 50
……………………………… ………………………..
……………………………... ………………………..
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng
362
509
34
Số hạng
425
400
634
Tổng
999
1000
Bài 4: Điền dấu + hoặc Vào ô trống để được kết quả đúng:
a. 47 32 47 15 =17
b.90 80 30 40 20 = 100
Bài 5: Khối lớp hai 537 học sinh . Khối lớp ba ít hơn khối lớp hai 80 học sinh .
Hỏi khối lớp hai bao nhiêu học sinh
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3

15 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập, nhằm giúp các em tự học, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị bước vào năm học mới. Mời các em cùng các bậc phụ huynh, học sinh tham khảo.

Ngoài 15 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
35 17.392
Toán lớp 2 Xem thêm