200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng giải các bài tập Hóa học một cách nhanh nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit

Câu 1: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.

B. CnH2n - 2O2.

C. CnH2n + 2-2bO2b.

D. CnH2nO2.

Câu 2: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

A. CnH2nOz.

B. RCOOR’.

C. CnH2n -2O2.

D. Rb(COO)abR’a.

Câu 3: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n≥2).

B. CnH2n - 2O2 (n≥2).

C. CnH2n + 2O2 (n≥2).

D. CnH2nO (n≥2).

Câu 4: Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n≥2).

B. CnH2n - 2O2 (n≥2).

C. CnH2n + 2O2 (n≥2).

D. CnH2nO (n≥2).

Câu 5: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

A. CnH2nO2.

B. CnH2n + 2O2 .

C. CnH2n - 2O2.

D. CnH2n+1O2.

Câu 6: Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n(OH)2-x(OCOCmH2m+1)x.

B. CnH2n-4O4.

C. (CnH2n+1COO)2CmH2m.

D. CnH2nO4.

Câu 7: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

A. CnH2n-2O4.

B. CnH2n+2O2.

C. CnH2n-6O4.

D. CnH2n+1O2.

Câu 8: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

A. CnH2n-18O4.

B. CnH2nO2.

C. CnH2n-6O4.

D. CnH2n-2O2.

Câu 9: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 10: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Đánh giá bài viết
11 18.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm