200 Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8

47 15.977
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HỌC VẬT 8
Bài 1: Chuyển động học
Câu 1: Chuyển động học là:
A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác
B. B. sự thay đổi phương chiều của vật
C. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác
D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác
Câu 2:
Chuyển động đứng yên tính tương đối vì:
A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.
B. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.
D. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.
C. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.
Câu 3: Một chiếc xe buýt đang chạy từ trạm thu p Thuỷ p lên Huế, nếu
ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là:
A. Người soát đang đi lại trên xe B. Tài xế
C. Trạm thu phí Thủy Phù D. Khu công nghiệm Phú Bài
Câu 4: Dạng chuyển động của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là:
A. Chuyển động thẳng B. Chuyển động cong
C. Chuyển động tròn D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động
thẳng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5: Dạng chuyển động của quả bom được thả ra từ máy bay ném bom
B52 là:
A. Chuyển động thẳng B. Chuyển động cong
C. Chuyển động tròn D. Vừa chuyển động cong vừa
chuyển động thẳng
Câu 6: Dạng chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống là:
A. Chuyển động thẳng
B. Chuyển động cong
C.Chuyển động tròn
D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng
Câu 7: Hai chiếc tàu hỏa chạy trên c đường ray song song, ng chiều,
cùng vận tốc. Người ngồi trên chiếc tàu thứ nhất sẽ:
A. chuyển động so với tàu thứ hai
B. đứng yên so với tàu thứ hai
C. chuyển động so với tàu thứ nhất.
D. chuyển động so với hành khách trên tàu thứ hai
Câu 8: Hai ô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một
ngôi nhà. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Các ô chuyển động đối với nhau
B. Các ô đứng yên đối với ngôi n
C. Các ô đứng yên đối với nhau
D. Ngôi nhà đứng yên đối với các ô
Câu 9: Trên toa xe lửa đang chạy thẳng đều, một chiếu va li đặt trên giá để
hàng. Va li:
A. chuyển động so với thành tàu
B. chuyển động so với đầu máy
C. chuyển động so với người lái tàu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. chuyển động so với đường ray
Câu 10: Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe chuyển động
thẳng trên đường là:
A. chuyển động tròn
B. chuyển động thẳng
C. chuyển động cong
D. sự kết hợp giữa chuyển động thẳng với chuyển động tròn
Câu 11: Chuyển động của đầu van xe đạp so với mặt đường khi xe chuyển
động thẳng trên đường là:
A. chuyển động tròn B. chuyển động thẳng
C. chuyển động cong D. sự kết hợp giữa chuyển
động thẳng với chuyển động tròn
Câu 12: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào chuyển động
đều?
A. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc
B. Chuyển động của ô khi khởi hành
C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ
D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga
Câu 13: Dạng chuyển động của tuabin nước trong n máy thủy điện Sông
Đà là:
A. Chuyển động thẳng B. Chuyển động cong
C. Chuyển động tròn D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển
động thẳng
Câu 14: Một hành khách đang ngồi trên xe buýt đi t Thủy phù lên Huế,
hành khách này chuyển động so với:
I/ Tài xế II/ Một hành khách khác III/Một người đi xe đạp trên
đường IV/ Cột mốc

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 8 môn Vật lý

200 Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 là tài liệu ôn tập hay mà VnDoc muốn gửi đến các em học sinh lớp 8 giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Hi vọng các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 8 này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Bài 1: Chuyển động cơ học

Câu 1: Chuyển động cơ học là:

A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác

B. sự thay đổi phương chiều của vật

C. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác

D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác

Câu 2: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:

A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.

B. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

D. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.

C. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.

Câu 3: Một chiếc xe buýt đang chạy từ trạm thu phí Thuỷ phù lên Huế, nếu ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là:

A. Người soát vé đang đi lại trên xe           B. Tài xế

C. Trạm thu phí Thủy Phù                   D. Khu công nghiệm Phú Bài

Câu 4: Dạng chuyển động của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là:

A. Chuyển động thẳng         B. Chuyển động cong

C. Chuyển động tròn          D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng

Câu 5: Dạng chuyển động của quả bom được thả ra từ máy bay ném bom B52 là:

A. Chuyển động thẳng         B. Chuyển động cong

C. Chuyển động tròn           D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng

Câu 6: Dạng chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống là:

A. Chuyển động thẳng          B. Chuyển động cong

C. Chuyển động tròn           D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng

Câu 7: Hai chiếc tàu hỏa chạy trên các đường ray song song, cùng chiều, cùng vận tốc. Người ngồi trên chiếc tàu thứ nhất sẽ:

A. Chuyển động so với tàu thứ hai      B. đứng yên so với tàu thứ hai

C. Chuyển động so với tàu thứ nhất.   D. chuyển động so với hành khách trên tàu thứ hai

Câu 8: Hai ô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ngôi nhà. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Các ô tô chuyển động đối với nhau    B. Các ô tô đứng yên đối với ngôi nhà

C. Các ô tô đứng yên đối với nhau      D. Ngôi nhà đứng yên đối với các ô tô

Câu 9: Trên toa xe lửa đang chạy thẳng đều, một chiếu va li đặt trên giá để hàng. Va li:

A. Chuyển động so với thành tàu      B. Chuyển động so với đầu máy

C. Chuyển động so với người lái tàu    D. Chuyển động so với đường ray

Câu 10: Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là:

A.chuyển động tròn        B.chuyển động thẳng

C. chuyển động cong       D. là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng với chuyển động tròn

Câu 11: Chuyển động của đầu van xe đạp so với mặt đường khi xe chuyển động thẳng trên đường là:

A. chuyển động tròn       B. chuyển động thẳng

C. chuyển động cong     D. là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng với chuyển động tròn

Câu 12: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

A. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc

B. Chuyển động của ô tô khi khởi hành

C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ

D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga

Câu 13: Dạng chuyển động của tuabin nước trong nhà máy thủy điện Sông Đà là:

A. Chuyển động thẳng      B. Chuyển động cong

C. Chuyển động tròn       D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng

Câu 14: Một hành khách đang ngồi trên xe buýt đi từ Thủy phù lên Huế, hành khách này chuyển động so với:

I/ Tài xế    II/ Một hành khách khác     III/Một người đi xe đạp trên đường    IV/ Cột mốc

A.III     B. II, III và IV       C. Cả I, II, III và IV      D. III và IV 

Câu 15: Một con chim mẹ tha mồi về cho con. Chim mẹ chuyển động so với..(1)...nhưng lại đứng yên so với..(2)....

A. Chim con/con mồi         B. Con mồi/chim con

C. Chim con/ tổ            D. Tổ/chim con

Câu 16: Một canô đang chạy trên biển và kéo theo một vận động viên lướt ván. Vận động viên lướt ván chuyển động so với:

A. Ván lướt            B. Canô

C. Khán giả           D. Tài xế canô

Câu 17: Hai bạn A và B cùng ngồi trên hai mô tô chạy nhanh như nhau, cùng chiều. Đến giữa đường gặp bạn C đang ngồi sửa xe đạp đang bị tuột xích. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. A chuyển động so với B        B. A đứng yên so với B

C. A đứng yên so với C          D. B đứng yên so với C

Đánh giá bài viết
47 15.977
Trắc nghiệm Vật lý 8 Xem thêm