27 mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Việt - Anh

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Việt - Anh

Thư xin việc đôi khi không thể giúp ứng viên truyền tải một cách chi tiết nhất về bản thân cũng như kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên, nếu biết cách, bạn vẫn có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Bằng cách trả lời đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và sử dụng những từ ngữ thông dụng cho phần thông tin bản thân và từ ngữ chuyên môn ở những câu hỏi kỹ năng… bạn vẫn có thể tạo cho mình một phong cách riêng. VnDoc.com xin gửi tới bạn 27 mẫu đơn xin việc bao gồm cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh, hy vọng sẽ trợ giúp phần nào cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin việc ngành Kế toán tổng hợp

Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất

Đơn xin việc làm tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Việt - Anh

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: ...............................................................................................................

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Sinh ngày tháng năm ........................................................ tại .................................

Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................................

Cấp ngày tháng năm ................................................. tại .........................................

Hiện cư ngụ tại: ......................................................................................................

Trình độ văn hóa: ....................................................................................................

Ngoại ngữ: ..............................................................................................................

+ Anh: ....................................................................................................................

+ Pháp: ..................................................................................................................

Nghề nghiệp chuyên môn: ........................................................................................

Sức khỏe: ...............................................................................................................

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

                      ............., ngày.....tháng.....năm.....
  Kính đơn ký tên

Mẫu 2

PRACTICE REQUIREMENT

Dear Human Resource Manager:

I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.

Your position requires good networking knowledge. I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA, BSCI, BCMSN so..so.. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work.

My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm.

If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 8603786. I will be available at your convenience.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

Mời các bạn cùng tải về bản PDF để có thể xem đầy đủ nội dung thông tin của 27 mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Việt - Anh

Đánh giá bài viết
19 38.031
Mẫu CV xin việc Xem thêm