30 bài tập về mật thư và bảng morse

7 10.884

Bài tập mật thư

Trong các kỹ năng sinh hoạt tập thể và tổ chức các hoạt động vui chơi, đặc biệt là để tạo hứng thú cũng như bí ẩn đối với khách du lịch, nếu chúng ta biết khai thác yếu tố bất ngờ từ một dạng truyền tin đã được mã hóa thì mật thư chính là cái mà chúng ta cần. Mời các bạn cùng tham khảo 30 bài tập về mật thư có lời giải sau đây.

30 bài tập về mật thư
30 bài tập về mật thư
30 bài tập về mật thư

Bảng Morse

Bảng morse

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
7 10.884
Tài liệu Văn hóa - Giải trí Xem thêm